Talltita


Talltita vid Ebbegärde, Snärjebäcken, Kalmar februari 2021.

Talltitan är 12 cm. En gråbrun fågel med svart matt hjässa och svart liten haklapp. Vita kinder och ljus gråvit undersida med en svagt brun antydning. Mörkare enfärgad grå rygg. På vingarna syns också ett ljust band längs med vingfjädrarna

Entitan är mycket svårt att på utseendet skilja talltitan från entitan. Entitan har gråvita kinder och gråvit undersida. Ryggen är grå med en brunaktig ton. Vingarna helt enfärgade utan vingband.

Den finns i hela landet utom på Gotland och norra Öland. Den lever av insekter, spindlar, fjärilslarver samt granfrön och bär.
Locklätet ett raspande typiskt ”täh” eller ”pitjä”.
Talltitan är en hålhäckande mes som trivs bäst i blandskog men i fjälltrakterna häckar den även i rena björkskogsregioner.

Namnet nämns första gången 1871. Det har säkert bildats i analogi med den närbesläktade entitans namn. ”Tall-” syftar på att arten i mycket större utsträckning än entitan är bunden till barrskog. Arten har även kallats nordisk mes.

I Sverige häckar talltitan allmänt över hela landet utom på Gotland och norra Öland. Vanligast är den i barr- och blandskog, men i fjälltrakterna häckar den även i björkregionen. Antalet häckande par uppskattas till mellan 1.000.000 till 2.000.000 par.

Copyright© 2021 - bizon.se