Tordmule


Tordmule på Stora Karlsö juni 2016

Tordmulen är en stor alka med en längd på 38-43 cm och ett vingspann på 60-69 cm. Den har smala och spetsiga vingar som hopslagna räcker över stjärtroten och stjärten är längre än hos sillgrisslan. Adulta fåglar har svart huvud, svart ovansida och vitt bröst och buk. Den tjocka näbben har en trubbig avslutning. I vinterdräkt hakan, kinden och delar av huvudet vit. Till skillnad från sillgrisslan så har tordmulen helvit "armhåla".

Arten är vanligast inom polcirkeln. Dess häckningsområden är öar, klippiga stränder och klippor belägna utmed kusterna av norra Atlanten, i östra Nordamerika så långt söderut som Maine, och i Västeuropa från nordvästra Ryssland till norra Frankrike. Nordamerikanska fåglar flyttar och övervintrar på havet utanför kusten i ett område som sträcker sig från Grand Banks vid Newfoundland till New England.
Holarktiska fåglar övervintrar också till havs där vissa flyttar så långt söderut som till västra Medelhavet. Några av de mer välkända häckningskolonierna är: Helgoland i Tyskland, som ligger nära den sydliga häckningsgränsen för arten i Europa och som endast omfattar ett fåtal par. Staple Island, Outer Farne Islands i Storbritannien där häckningssäsong infaller i maj till mitten av juli. Runde i Norge där ungefär 3,000 par häckar.

På Island finns en koloni på Látrabjarg där 230000 par häckar, vilket på mitten av 1990-talet utgjorde cirka 40% av världspopulationen, och vars häckningssäsong infaller i juni-juli. En annan häckningskoloni på Island ligger på Grímsey.

Copyright© 2016 - bizon.se