Vigg


Viggungar i Färjestadens dämme juli 2016


Vigg i Malmfjärden juni 2014
Napp igen! Malmfjärden februari 2015

Vigg är en fågel som tillhör gruppen dykänder inom underfamiljen änder. Viggen är en ganska liten och kompakt dykand där den adulta hanen är kontrastrikt svart och vit med en tydlig hängande tofs på huvudet. Honan är brunaaktig och har en mindre tydlig tofs. Båda könen har gul iris och ljust gråblå näbb med svart näbbnagel. Den övervintrar i Europa, Afrika och södra Asien. Den föredrar att häcka i grunda näringsrika sjöar och vikar men är ganska pragmatisk när det kommer till val av häckningsbiotop. Den lägger 8 till 10 ägg, som ruvas av honan i 25 dagar. Hanarna lämnar tidigt för att rugga och blir då flygoförmögna under en period. Ungarna blir flygga efter 45-50 dagar men kan lämna honan tidigare. Viggen har ett mycket stort utbredningsområde, populationen är mycket stor och utvecklingstrenden bedöms som stabil varför IUCN kategoriserar den som livskraftig.

Den häckar ofta i sötvatten som skogssjöar, fjäll- och tundravatten, lugnar åar, eller parkdammar, men den häckar också vid havskuster. Viggen häckar första gången vid 1 eller 2 års ålder och paret håller bara ihop under en häckningssässong. De häckar antingen ensamma eller i löst sammanhållna grupper, ibland upp emot hundratals häckande honor, gärna tillsammans med måsar och tärnor som ger arten visst skydd.
Ensamhäckande par placerar ofta boet mer skyddat medan grupphäckare placerar boet mer öppet. Boet kan placeras i klippskrevor, under en buske eller i skydd av ljung och då läggs ofta mindre arbete på att konstruera boet.

På andra platser kan större omsorg läggas på bokonstruktionen och byggs då ofta av torrt gräs och starr. Boet fodras med dun. Den lägger 8 till 10 grågröna eller blygrå ägg, som ruvas av honan i 25 dagar. Två honor kan lägga ägg i samma bo. I ovanliga fall lägger viggen sina ägg i en annan andfågels bo varför det sällsynt förekommer att viggungar simmar tillsammans med exempelvis ejder. Honan ligger hårt på äggen och lämnar först när faran är mycket nära.

Vid sådana tillfällen avger hon fränt luktande exkrement i mitten av boet. Redan under ruvningen lämnar hanarna honan och samlas på andra platser för att rugga. Under denna ruggingsperiod som inträffar i slutet av juni till början av september är hanarna flygoförmögna i 3-4 veckor. Ungarna blir flygga efter 45-50 dagar men kan lämna honan mycket tidigare. Under vintern kan arten ansamlas i mycket stora flockar på tusentals individer.

Copyright© 2014 - bizon.se