Tillbaka

Mina fåglarMina natursidor


Rödbena Ölands södra udde 27 februari.


Småskrake södra udden 27 februari.


Småskrake.


Större strandpipare södra udden 27 februari.


Större strandpipare.


Snösparv södra udden 27 februari.


Snösparv.


Tofsvipa södra udden.


Alfågel södra udden.


Kärrsnäppa södra udden.


Stare södra udden.


Havsörn på långt avstånd vid södra udden.


Sparvhök Ebbegärde 26 februari.


Bergfink Ebbegärde 26 februari.


Större hackspett högt uppe i en grantopp Ebbegärde 26 februari.


Gråhakedopping i Mörbylånga 22 februari.


Gråhakedopping.


Sångsvan Vickleby 22 februari.


Sångsvan.


Sädgås vid Gynge 22 februari.


Sidensvans vid Lindöfjärden 18 februari.


Sidensvans.


Sidensvans.


Kärlekskranka knipor vid Kalmar dämme 15 februari.


Imponerar lite.


Det finns även konkurrenter ...


... som blir bortkörda ...


... och flyr.


Grönsiska vid dämmet.


Grönsiska.


Grönsiskor.


Större hackspett vid Kalmar dämme 15 februari.


Sångsvan vid Ljungbyån 15 februari.


Stjärtmes Kalmar dämme 11 februari.


Stjärtmes.


Bläsanden med skadat ben är tillbaka vid Jutebron 10 februari.


Bläsanden i Lindöfjärden.


Snatterand hane i Malmfjärden 10 februari.


Snatterand hona.


Sädgås i Kastlösa 7 februari.


Sädgås.


Sädgås.


Årets första skäggdopping i Malmfjärden 6 februari.


Skäggdopping.


Skäggdopping.


Havstrut i Malmfjärden 6 februari.


Grönsiska vid Ebbegärde 5 februari.


Grönsiska.


Grönsiska.


Bergfink vid Ebbegärde 5 februari.


Röd glada vid Ebbegärde 5 februari.


Korp vid Ebbegärde 5 februari.


Storskrake hane i Malmfjärden 5 februari.


Storskrake hona i Malmfjärden 5 februari.


Rörhöna i Stadsparken i Kalmar 5 februari.


Stjärtmes vid Kalmar dämme 4 februari.


Vigg i Malmfjärden 2 februari.


Smådopping i Malmfjärden 2 februari.


Rödhake på Lindö 2 februari.

 

 Tillbaka

Copyright © www.bizon.se - 2022

 
- Soluppgång östra Öland -