Tillbaka

Mina fåglarMina natursidor


Stenknäck vid Beijershamn 23 mars.


Gråhakedopping i Mörbylånga 21 mars.


Gråhakedopping.


Gravand Mörbylånga 21 mars.


Gravand.


Småskrake södra Öland 21 mars.


Kungsfågel södra Öland 21 mars.


Större strandpipare södra Öland 21 mars.


Strandskator vid Malmfjärden 15 mars.


Skäggdopping i kvällssol i Malmfjärden 15 mars.


Kungsfågel vid Kalmar dämme 13 mars.


Kungsfågel.


Röd glada Kalmar dämme 13 mars.


Dansande skäggdoppingar i Lindöfjärden 11 mars.


Skäggdopping i Ängöfjärden 7 mars.


Knipa Ängöfjärden 7 mars.


Björktrast vid Lindö 5 mars.


Björktrast.


Större hackspett på Lindö 5 mars.


Skäggdopping i Malmfjärden 2 mars.


Brunand Malmfjärden 2 mars.

Knipa vid Kalmar dämme 1 mars.


Ägretthäger Kalmar dämme.


Gulsparv Kalmar dämme.


Grönfink Kalmar dämme 1 mars.

 

 Tillbaka

Copyright © www.bizon.se - 2022

 
- Soluppgång östra Öland -