Skäggdopping vid Lindö 21 mars.
Gråhakedopping i Mörbylånga 16 mars.


Gråhakedopping.


Gravand i Mörbylånga.


Snatterand Mörbylånga 16 mars.


Strandskata vid Färjestaden 16 mars.


Strandskata.


Domherre vid Ebbegärde 15 mars.


Domherre.


Grönsiska Ebbegärde 15 mars.


Större hackspett Ebbegärde 15 mars.


Knipa vid Kalmar dämme 15 mars.


Gråhäger vid Kalmar dämme 15 mars.


Storskrake vid Lindöfjärden 9 mars.


Smådopping i Malmfjärden 9 mars.


Smådopping.


Smådopping.


Snösparv vid Ölands södra udde 1 mars.


Snösparv.


Sånglärka Ottenby 1 mars.


Kärrsnäppa södra udden 1 mars.


Tofsvipa södra udden.


Gravand Stenåsa 1 mars.


Spillkråkor besiktigar sitt bo vid Björnö 28 februari.Grönsiska vid Ebbegärde 28 februari.

Stjärtmes vid Kalmar dämme 26 februari.


Bergfink Kalmar dämme.


Bergfink.


Rödhake Kalmar dämme.


Gulsparv Kalmar dämme.


Vinterhämpling vid Malmfjärden 26 februari.


Vinterhämpling.


Strömstare Binga 21 februari.


Strömstare.


Strömstare.


Röd glada Ljungbyholm 21 februari.


Stjärtmes Kalmar dämme 13 februari.


Stjärtmes.


Domherre Kalmar dämme 13 februari.


Havsörn Ekö 13 februari.


Sångsvan i Kastlösa 6 februari.


Sångsvan.


Sångsvan.


Svartmes vid Penåsa Kastlösa 6 februari.


Entita Penåsa.


Bergfink Beijershamn 6 februari.


Grönfink Beijershamn.


Bofink Beijershamn.


Nötväcka Beijershamn 6 februari.


Sparvhök vid Beijershamn 2 februari.


Sparvhök.


Större hackspett Beijershamn 2 februari,


Bergfink Beijershamn 2 februari.


Bergfink.Rödhake Beijershamn.


Fasantupp Beijershamn 2 februari.


Fasantupp.


Bergand i Mörbylånga 2 februari.


Bergand hona.


Bergand hane.


Bläsand hane i Malmfjärden 28 januari.


Bläsand hona och hane.


Snatterand i Malmfjärden 28 januari.


Salskrake vid Ängö 19 januari.


Knipa Lindöfjärden 19 januari.


Nötväcka Lindö 3 januari.

 

- Soluppgång östra Öland -